fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  อัตลักษณ์
  สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน
 • slidebg1
  อัตลักษณ์
  สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน

ข่าวทั่วไป

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

คลังภาพกิจกรรม

image
18
Mar

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Design Thinking

 • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
18
Mar

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Design Thinking (ต่อ)

 • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
08
Mar

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

 • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย

Need More Information?

Graduate College
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Contact

สถานที่ตั้ง/ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

grad@grad.kmutnb.ac.th

02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408