fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการปันโอกาส อาสาพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • สถานที่จัดงาน: ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • วันที่จัดงาน: 07/07/2018
  • 632