fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • สถานที่จัดงาน: หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี
  • วันที่จัดงาน: 03/08/2018
  • 618