fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

กิจกรรมแนะนำการสมัครขอรับทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ปีงบประมาณ 16082562

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมอุตมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
  • วันที่จัดงาน: 16/09/2019
  • 430