fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
17
Dec

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • 17/12/2018
  • 15:57:16
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 345

ปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ตามเอกสารแนบ)

Attach File