fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
18
Dec

คลินิกให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ

  • 18/12/2018
  • 17:36:16
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 394

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบทคัดย่อ บทความวิาการ โดยเชิญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม มาให้คำปรึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคานวมินทรราชินี ชั้น 12 ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์

เวลา 17.00-18.00 น. ได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ

สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายวันได้ที่ https://goo.gl/forms/WbkJ237WSEyMNSQN2