fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Dec

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

  • 20/12/2018
  • 11:11:38
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 377

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

ปิดรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม : 02 555 2000 ต่อ 2422

Attach File