fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวประชุมวิชาการ

image
02
Jan

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

  • 02/01/2019
  • 11:11:33
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 2714

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference