fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
17
Jan

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI/Scopus)

  • 17/01/2019
  • 12:46:41
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 535

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
บรรยายวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

*** มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน/รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ***

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/UMraBt4VCfjhgWtj1