fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
15
Feb

สมัครเข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ Design Thinking

  • 15/02/2019
  • 14:54:17
  • รุ่งนภา พันธุ์เอก
  • 502

โดยวิทยากรระดับประเทศ License Standford University
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น12 อาคาร นวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา
*** รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น ***

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/vJDFJN0fXUSPu7iy2