fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
13
Mar

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • 13/03/2019
  • 16:06:29
  • Sansanee Emprakot
  • 2510

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง  รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปิดรับสมัครผ่านทาง Online ผ่านระบบงานทุนนักศึกษา   http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย (คุณบุญเรือนและคุณศันสนีย์) โทร. 02-555-2000 ต่อ 2416-2417

Attach File Attach File