fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
11
Apr

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • 11/04/2019
  • 12:06:14
  • Sansanee Emprakot
  • 784

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“แนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  

วิทยากร : อาจารย์ ดร.นฤเทพ สุวรรณธาดา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่   https://forms.gle/pHeHywn2SrHVx2GY9

 

Attach File