fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
11
Jul

การตรวจประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561

  • 11/07/2019
  • 14:30:59
  • Sansanee Emprakot
  • 241

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย  รอบปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

 

Attach File