fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
22
Jul

กำหนดการรับสมัครทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • 22/07/2019
  • 14:53:37
  • Sansanee Emprakot
  • 450

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php