fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
09
Aug

กิจกรรมแนะนำการสมัครขอรับทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • 09/08/2019
  • 14:41:52
  • Sansanee Emprakot
  • 112

เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตาม Link http://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=214&type=3 ) 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม "แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

สำรองที่นั่งได้ที่  https://forms.gle/gNAX9nVNETu74wJ56   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2416-2417