fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
02
Oct

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 02/10/2019
  • 15:05:58
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 710

รายละเอียด

Attach File