fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
08
Nov

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/

  • 08/11/2019
  • 11:51:38
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 933

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/

รายละเอียด