fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
15
Nov

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)

  • 15/11/2019
  • 10:56:57
  • Sansanee Emprakot
  • 772

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช่ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562  นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่มูลนิธิ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

Attach File