fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
28
Nov

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • 28/11/2019
  • 15:53:43
  • Sansanee Emprakot
  • 948

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2562  หากสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ทาง www.edf.go.th 

Attach File