fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
03
Feb

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 2)

  • 03/02/2020
  • 16:06:48
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 1267

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

โทร. 086-077-9998

Attach File