fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
06
Feb

กำหนดการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล “พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60 ปี ฟุตบอลสามัคคีการกุศล ทีม มจพ. ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิก้าวคนละก้าว” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • 06/02/2020
  • 16:27:31
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 292

กำหนดการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล

“พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60 ปี ฟุตบอลสามัคคีการกุศล  ทีม มจพ.  ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

และทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิก้าวคนละก้าว

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

--------------------------------------------

 

เวลา  15.00 – 16.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

         16.30 – 18.30 น.     การแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล

                                        - คู่ที่ 1 ทีมนักศึกษาและบุคลากร มจพ. กับ ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

        18.30 - 19.00 น.      พิธีเปิดการแข่งขัน

                                       - นางสาวศศิหงส์ เกษมจารุ นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                                       กล่าวรายงาน  

                                       - ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ            

                                       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                                       กล่าวเปิดงาน 

                                      - การแสดงเชียร์ลีดเดอร์

       19.00 – 19.30 น.     การแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล

                                      - คู่ที่ 2 ทีมผู้บริหาร มจพ. กับ ทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว

       19.30 – 20.00 น.    - คู่ที่ 3 ทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว กับ ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

       20.00 น.               - ประกาศผลการแข่งขัน

                                   - พิธีมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิก้าวคนละก้าวและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

                                      ให้มูลนิธิก้าวคนละก้าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                      พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดฟุตบอลการกุศล

                                   - นายอาทิวราห์ คงมาลัย  ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว   

                                      กล่าวขอบคุณ

                                  - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล

                                     ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี 

                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                                     กล่าวปิดงาน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม