fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
11
Mar

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 2)

  • 11/03/2020
  • 15:35:28
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 598

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 กรณีในช่วงวันดังกล่าวไม่สามารถติดต่อภาควิชาได้ สามารถติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่ 

เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2405-2418, 2420, 2422

              086-077-9998 (ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย)