fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
11
Mar

ประกาศ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะได้รับการติดต่อกลับจากทางภาควิชา

  • 11/03/2020
  • 18:03:11
  • sansanee
  • 447

****ประกาศ****
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 อยู่ในช่วงที่ต้องมีการระมัดระวัง ดังนั้นผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะได้รับการติดต่อกลับจากทางภาควิชาเจ้าของหลักสูตร ถ้าหากท่านใดไม่ได้รับการติดต่อกลับ สามารถติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่ เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2405-2418,2420,2422
(086-077-9998 ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย)