fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
14
Jul

การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564

  • 14/07/2020
  • 11:20:38
  • Sansanee Emprakot
  • 651

การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ website สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   http://stri.kmutnb.ac.th/site/index.php/news/38-fundingnews/internal-fund/748-funding60year

Attach File