fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
06
Oct

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  • 06/10/2020
  • 11:24:49
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 224

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 
เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ 
http://ceremony.kmutnb.ac.th/