fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
01
Dec

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 จากสำนักงาน วช

  • 01/12/2020
  • 10:43:32
  • Sansanee Emprakot
  • 324

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2563 

ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS  ได้ทาง https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6337   

 

นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนผ่านระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งสำเนาเอกสารการสมัครมาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-555-2000 ต้อ 2416-2417