fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
08
Apr

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 08/04/2021
  • 19:59:31
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 100

จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 2019)
บัณฑิตวิทยาลัย ของดให้บริการหน้าเค้าเตอร์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 - 16 เมษายน 2564
**นักศึกษาท่านใดต้องการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย อย่างแร่งด่วน
สามารถส่งเอกสารคำร้องต่าง ๆ ผ่านทาง email : req@grad.kmutnb.ac.th หรือเฟสบุ้คบัณฑิตวิทยาลัย
ขออภัยในความไม่สะดวก

Attach File