fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
27
Mar

โครงการจัดการความรู้ Knowledge Management

  • ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
18
Mar

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Design Thinking

  • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
18
Mar

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Design Thinking (ต่อ)

  • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
08
Mar

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

  • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
11
Feb