fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
11
Jan

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
image
26
Oct

สัมมนาจัดทำแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

  • ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
18
Oct

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

  • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. กรุงเทพฯ
image
21
Jul

โครงการกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์

  • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
image
20
Jul

ความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)

  • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
10
Jul

โครงการ Green Office SCG

  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่