fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
07
Jul

โครงการปันโอกาส อาสาพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
image
03
Jul

การสมัครขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRMS ของสำนักงาน วช.

  • ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
16
May

งานทำบุญประจำปีบัณฑิตวิทยาลัย

  • ห้องประชุมอุตมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
20
Apr
image
30
Mar

การสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย

  • ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
image
20
Mar

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบุคคลากร

  • ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
image
19
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

  • ณ ห้องรับรองตรงข้ามห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
image
21
Feb