fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
17
Jul

การประเมินคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

  • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
25
Jun

โครงการสำนักงานสีเขียวและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "มอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด"

  • โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
image
28
Feb

ฟังบรรยาย เรื่อง "ศิลปแห่งความสุข" โดยคุณพศิน อินทรวงค์

  • ห้องอุตตมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
21
Nov

ศึกษาดูงาน Green Office

  • การไฟฟ้าบางกรวย